dijous, 26 de març de 2015

Els romans a Catalunya. Numeració romana. 4t A.

Emma, Antonio, Núria i Gabriel.

ELS ROMANS A CATALUNYA
LA NUMERACIÓ ROMANA
1. Escriu de l'1 al 25 en nombres romans.
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, IXX (XIX), XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV.

2. Digues quin és el valor d'aquests nombres romans:
XV:15     XCII: 102 (92)     MCXXI: 1121
XXI:21    CXII: 112        MDCXX: 1620
LV:55    CD:600         MMV:2005
3. Escriu els números següents en nombres romans:
21:XXI 31:XXXI 43: ILIII (XLIII)
26:XXVI 35: XXXV 44: ILVII (XLIV)
29:XXIX 37:XXXVII 48: ILVII (XLVIII)
1.900:MDCCCI (MCM) 1.992: MDLXXXIII (MCMXCII) 2.010: MMX


4. Escriu la teva data de naixement en números romans.
III-V-MMV, III-IV-MMV, XVIII-V-MMV, II-VI-MMV

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada