dimarts, 7 d’abril de 2015

Els romans a Catalunya. Construccions domèstiques. Grup C

TIBERIUS: Irene R, Gisela, Gabriel i Nerea

ELS ROMANS A CATALUNYA
Construccions domèstiques i d'us públic

1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.
A Roma hi havia tres tipus de cases que eren el domus, la villa i la insula. El domus, hi vivia una família rica i no tenia finestres. La villa hi vivien els romans més benestants al camp on hi havia bon clima. La insula, hi havia blocs de pisos de lloguer i tenien tres o quatre pisos.
2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Un mosaic és la tècnica de la incrustació de pedres. S´ utilitzaven pedres de marbre, de colors, de pasta vítrica i pedres precioses.

3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?
Les principals obres eren els aqüeductes, els ponts i les calçades.
4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Un aqüeducte és un sistema que permet transportar aigua d'un riu a una ciutat.
5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
Una calçada és com una carretera que comunica una ciutat amb una altre ciutat. És construeix el statumen que eren roques grosses , després és posava el rudus que era una base de pedra petita, després el nucleus que era una capa de sorra i el pavimentum era una pedra polida per passar carros.
6. Què són les termes romanes?
Els termes romans són els llocs que és banyaven i és feien massatges per relaxar-se.