dijous, 26 de març de 2015

Els romans a Catalunya. Numeració romana. 4t A.

Irene, Lucia, Carlos, Eidan

ELS ROMANS A CATALUNYA
LA NUMERACIÓ ROMANA
1. Escriu de l'1 al 25 en nombres romans.
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XVIX (XIX), XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV.

2. Digues quin és el valor d'aquests nombres romans:
XV:15   XCII:112 (92)   MCXXI:11111 (1.121)
XXI:21   CXII:112    MDCXX: 1610
LV:55   CD: 600 (400)   MMV: 2005


3. Escriu els números següents en nombres romans:
21:XXI 31: XXXI 43:IVIII (XLIII)
26:XXVI 35:XXXV 44:IVIV (XLIV)
29:XXIX 37:XXXVII 48:XVVIII (XLVIII)
1900:MXM (MCM) 1992:MCM (MCMXCII) 2010:MMX


4. Escriu la teva data de naixement en números romans.
La nostra data de naixement: Lucia: XXV-XII-MMV, Irene: XI-XI-MMV, Carlos: XXVII-III-MMV, Eidan:XVIII-VII-MMV


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada