dimarts, 13 de setembre de 2016

Tutoria

JA SOM A SISÈ!!!

Aquest curs, s'acaba una etapa...
Cal encarar la feina amb entusiasme i esforç.

I, sobretot... RECORDEU QUE

 Sònia i Rosa