dimarts, 7 d’abril de 2015

Els romans a Catalunya. Construccions domèstiques. Grup C

MARCUS: Karen, Pau O, Laia i Rubén.

ELS ROMANS A CATALUNYA
Construccions domèstiques i d'us públic

1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.
Els tres tipus de cases que hi havia a Roma són:
-Domus: unifamiliar, no tenia finestres, era un sol pis...
-Villa: al camp,vivien els romans més benestants, terra fèrtil...
-Insula: blocs de pisos de lloguer, les habitacions no tenien ús determinat, eren de fusta...
2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Un mosaic es un element de decoració per: el terra,per algunes parets...Estan fets de pedres anomenades tessel·les o be marbre i de pasta vítrica.
3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?
Les principals obres d'enginyeria romana són:els aqüeductes, les calçades i els ponts.

4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Un aqüeducte es un sistema per transportar aigua d'un riu a una ciutat.
5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
Una calçada romana es una carretera de pedres anomenades pavimentum, per comunicar una ciutat amb una altre. La construïen a sobre de pedres grosses i petites i sorra.
6. Què són les termes romanes?
Les termes romanes són llocs on: et fan massatges, et banyes i hi han tres tipus de sales en la primera l'aigua està molt calenta en la segona l'aigua està templa i a la tercera està freda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada