dimarts, 24 de març de 2015

Els romans a Catalunya. Espectacle i oci. Grup B-9

GRUO B Escipion.9. Aisha, Irene S, Óscar, Martí v.
ELS ROMANS A CATALUNYA
ESPECTACLE I OCI ROMÀ

1. Quins eren els principals espectacles del món romà?
Els principals espectacles del món roma són: carreres de carros, lluites de gladiadors, ludi gladiatorii, lluites de homes amb animals salvatges, bestiarii, o entre animals.
2. On es feia cada espectacle?
Els espectacles es feien en: amfiteatre, circ i teatre.
ANFITEATRE: Lluites de gladiadors, lluites de homes amb animals salvatges...
CIRC: Carreres de carros...
TEATRE: Musica, comèdia romana i tragèdies.
3. Com eren els amfiteatres?
Els amfiteatres eren unes construccions de planta ovalada i que constava de tres parts ben diferenciades, la fossa bestiaria, la sorra i la cavea.
4.Com eren els circs?
Els circs eren uns rectangles amb un semicercle en un dels costats curts, el altre
costat està obert.
5.Com eren els teatres?
Els primers teatres romans eren de fusta i imitaven els grecs. Posteriorment alguns van edificar aprofitant la morfologia del terreny, s'ubicaven les graderies, o ben col·locant aquestes sobre pilars de formigó i bovedes.