dijous, 26 de març de 2015

Els romans a Catalunya. Construccions. Grup A.

Hades_4. Eidan, Marc P, Emma, Edgar.

ELS ROMANS A CATALUNYA
Construccions domèstiques i d'us públic

1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.

Domus. Característiques: vivia una família. L´aire i la llum entrava per dues obertures al sostre. No tenia finestres. Un sol pis, habitacions amb un sol ùs determinat.
Insula: blocs de pisos de lloguer. Vivien diverses famílies en petits apartaments. Tenien tres o quatre pisos. Balcons i finestres exteriors. Les habitacions no tenien ús determinat. De fusta.
Villa: Vivien els romans més benestants. Bon clima. Terra fer til a prop d'un riu o mar.

2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Un mosaic es un dibuix format amb pedretes de diferents mides i de diferents colors.

3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?
Les principals obres eren els aqüeductes, les calçades i ponts.

4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Un aqüeducte és un pont no gaire inclinat i serveix per transportar aigua.

5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
Eren unes carreteres que arribaven fins a Roma. I estaven fetes de pedres.

 6. Què són les termes romanes?
Les termes eren on les persones es feien massatges i es relaxaven i també es netejaven

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada