dimecres, 25 de març de 2015

Els romans a Catalaunya. Els vestits. Grup C

POMPEIA: Carlos R, Erik, Carla, Emma


ELS ROMANS A CATALUNYA
ELS VESTITS

1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?
Les dues peces bàsiques eren la túnica, feta de lli i formades per dues peces de roba cosides juntes; i la toga, que era el vestit nacional romà.
2. Explica com era la túnica romana.
La túnica romana era de lli per dos peces de roba cosides juntes, i arribava a sota dels genolls i s'ajustava amb un cinturo al cos.
3. Quins tipus de togues diferents hi havia?
Els tipus de togues que hi havien eran: la toga proetexta (proetextum – i significa “ornament” ) i la toga picta (pictus , - que significa “virolat”).
4. Com anaven vestides les dones?
Les dones anaven vestides: portaven La toga sobre la túnica, però, la moda femenina va anant canviant i es van posar un vestit, l'estola, i a vegades es cobrien amb un mantell, l'estola, que cobria les espatlles i a vegades el cap.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada